בחירת ועדת הבחירות לרשות המקומית אעבלין 2023

מתוך  ישיבת מליאה  שלא מן המניין 06.2023  

  מיום: 19.08.2023      שעה: 12:00 

 

וועדת הבחירות אשר נבחרה בישיבת מליאת המועצה המקומית אעבלין שלא מן המניין מס’ 06.2023 מיום 19.08.2023 בחרה את ועדת הבחירות הבאה :

מס’ שם   נציג מסיעת תפקיד
1 מאמון שיח   אעבלין אוולן יו”ר ועדת הבחירות
2 נאיף סקראן   סיעת ההתחדשות חבר ועדת הבחירות
3 יוסף ג’רג’ורה   אלוחדה חבר ועדת הבחירות
4 יוסף פרג’ עותמאן   אלאתגאה אלסחיח חבר ועדת הבחירות
5 פואז חאג אחמד   אעבלין בלדי חבר ועדת הבחירות
6 נאדר תיים   חזית אעבלין הדמוקרטית חבר ועדת הבחירות
7 מחמוד מריסאת   אופק חדש חבר ועדת הבחירות
8 יוסף ראגי יעקב   אעבלין לכולם חבר ועדת הבחירות
9 נג’א נאהי סלמאן   אלמג’ד חבר ועדת הבחירות
10 אליאס פרעוני   אלאתחאד אלקוי חבר ועדת הבחירות
11 סוהיל קס

ום

  אופק חדש חבר ועדת הבחירות

בכבוד רב ,

טארק קסיס – מנהל הבחירות למועצה המקומית אעבלין 2023

مشاركة الصفحة