קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023

פרסומים קשורים

לכבוד
תושבי הרשות המקומית אעבלין
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות/במועצות מקומיות

pdf הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים - עברית וערבית

שתף עמוד זה