גינה ציבורית אעבלין

פרסומים קשורים

הודעה על כוונה להקצות מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית – פרסום ראשון

ניתנת בזאת הודעה לציבור , , כי הנכסים המפורטים להלן עומדים להקצאה לציבור בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים 5/2001 על כל תיקוניו (להלן : "הנוהל") ובהתאם לעקרונות ההקצאה שאושרו על ידי מועצת הרשות .

שם הנכס/שימוש נוכחי כתובת גוש/חלקה שימוש מתוכנן לפי פרוגראמות הקצאות תקופת ההקצאה
מעון יום אעבלין 12206/6 –מגרש מס 2 מעון יום 3 שנים עם אופציה לעוד שנתיים

  1. בקשות ההקצאה תוגשנה אך ורק על גבי טופס בקשה אותו ניתן לקבל במשרדי מזכיר המועצה בימים ובשעות פעילות המועצה .
  2. הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת הנכס  למשרד  מזכיר המועצה תוך 60 יום ממועד פרסום מודעה זו .
  3. הנכס מופעל כיום על ידי עמותת ארפאד מס' עמותה 580339752 עד לתאריך 30.08.2020
  1. לבירורים ניתן לפנות בטלפון : 04-9866594 או פקס : 04-9869192 .

 

ב כ ב ו ד  ר ב ,

ועדת ההקצאות במועצה המקומית אעבלין

שתף עמוד זה