אגרות:

מחלקת רישוי עסקים גובה אגרות שונות. מחיר לתשלום עבור הבקשה לרישיון מתעדכן ע״פ מדד משרד האוצר. התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב. שים לב, החישוב ע״פ כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים.

להלן פירוט האגרות בצו:

נושא תעריף בש"ח לפריט
אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק 323
אגרת כפל רישיון 162
אגרת רישיון עסק – בחידוש רישיון, או אם לא שולמה אגרת בקשה לרישיון 323
בקשה להשגה 323
חוות דעת מקדמית 323
היתר מזורז 323

שתף עמוד זה