הגשת השגה על ארנונה

הגשת השגה על ארנונה

 • פרטיים אישיים
 • פרטי הנכס
 • סיבת ההשגה
  • הצהרה

  בהתאם לקבוע בחוק רשאי "מחזיק" בנכס להגיש למנהל הארנונה השגה בטענה שבהודעת החיוב נפלה טעות באחד מאלה : אזור  -  סוג בניין  -  שימוש שטח החיוב  -  זהות המחזיק ובעל השליטה .

   החוק קובע כי השגה ניתן להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת החיוב לשנה השוטפת, ומנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 ימים מיום קבלתה במועצה.

  הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי לערער עליה בכתב בתוך 30 ימים בפני ועדת הערר. על החלטת ועדת הערר ניתן לערר לבית המשפט לעניינים מנהליים.

  לפירוט נוסף ראה חוק הרשויות המקומיות קביעת ארנונה כללית) תשל"ו – 1976.

  פרטי מגיש הבקשה