הרשות לא חילקה מענקים ותמיכות בשנה 2023

הרשות לא חילקה מענקים ותמיכות בשנה 2022

הרשות לא חילקה מענקים ותמיכות בשנה 2021

הרשות לא חילקה מענקים ותמיכות בשנה 2020

הרשות לא חילקה מענקים ותמיכות בשנה 2019

שתף עמוד זה