תרשים מבנה ארגוני

מבנה ארגוני של מועצה

תיאור המבנה

 • ראש המועצה
 • מנהל/ת לשכת ראש המועצה
 • מועצת הרשות
 • יועץ משפטי
 • יועצת מעמד האישה
 • מנכ"ל
  • גזבר
   • ניהול חשבונות
   • גבייה ואכיפה
  • הנדסה
   • מהנדס הרשות
  • בטיחות
   • בטיחות מוסדות חינוך
  • ספורט
   • חוגים בתי ספר
   • ספורט כללי
  • חינוך
   • גני ילדים
   • בתי ספר
   • חינוך בלתי פורמלי
  • תברואה
   • פיקוח
   • רישוי עסקים
  • רווחה
   • שיקום משפחות
   • פיתוח תוכניות מותאמות לאוכלוסיה

שתף עמוד זה