חדשות המועצה2020-08-20T13:21:18+00:00
2312, 2020

מכרז פומבי 05.2020 גגות סולאריים

פרסומים קשורים למתעניינים במכרז פומבי 05.2020 שלום רב , מציעים אשר מעוניינים לגשת למכרז פומבי 05.2020 מתבקשים להדפיס את מסמכי

שיתוף הדף