אנשי קשר:

ח'טיב ח'טיב
גזבר המועצה

יעדי המחלקה ומטרותיה:

המחלקה אחראית לביצוע המדיניות הכספית של המועצה, בהובלת גזבר המועצה.

גזבר המועצה
אחריות לביצוע המדיניות הכספית של המועצה.
אחריות לגיוס כספים וניהול תקציבים.
אחריות לקשר עם משרדי הממשלה ומוסדות הציבור.

מעקב ובקרה על ביצוע תקציבים רגילים של המועצה.
אחריות על תזרים מזומנים.
קשר עם יישובי המועצה בנושאים כספיים וחשבונאים.

קופה
קבלת כספים עבור מסים וארנונה, שכ"ל בתי ספר, מעונות, עבור שירותי מחלקות המועצה , הכנת המחאות תשלום עבור מחלקות המועצה ויישוביה.
נושא הביטוח והטיפול בתביעות ביטוחיות.

מחלקת שכר
מחלקת שכר אחראית להכנת משכורות לעובדי המועצה.
המחלקה מטפלת בדוחות למוסד לביטוח לאומי על תאונות עבודה, מילואים, חופשות, לידה ואבטלה.
המחלקה מבצעת תשלומים לקופות גמל, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מס הסתדרות להסתדרויות השונות.
המחלקה מכינה חישובי פיצויים וחישובים ליציאה לגמלאות.
המחלקה משתדלת לתת מענה לכל העובדים, למנהלים ולשביעות רצונם של כל הפונים לקבלת הסברים בנושאי שכר.

רכש ואספקה
אחריות על נושאי רכש של מחלקות המועצה.

שתף עמוד זה