אנשי קשר:

רובין עזאם
מנהל היחידה

יעדי המחלקה ומטרותיה:

גיל ההתבגרות ידוע בכינויו "הגיל הלא רגיל". כינוי זה מתאר את מורכבות התהליכים המתרחשים בתקופת חיים זו. בני הנוער נמצאים במצב מעבר מילדות לבגרות, וחווים שינויים רבים, התפתחותיים ופסיכולוגים בדרך לגיבוש זהותם העצמית עבודתנו כוללת זיהוי ומיפוי צרכים, איתור נערים ונערות הזקוקים למענה, ומתן ליווי וסיוע פרטני וקבוצתי לנערים ולמשפחותיהם. היחידה שמה לה למטרה ללוות את בני הנוער במסע התבגרותם על ידי בניית תכנית טיפולית וחינוכית.

ברוח החזון החינוכי של ראש המועצה כחלק מאגף החינוך, בהנחייה ופיקוח של תחום קידום נוער-היל"ה במשרד החינוך, פועלת היחידה לקידום נוער מתוך מטרה לתת מענה לבני נוער בגילאי 13-18 המצויים על סף נשירה מבית הספר, ובני נוער שאינם לומדים במסגרת החינוך הפורמלי.

אוכלוסיית יעד :

 • בני נוער בגילאי 13-18
 • נוער מנותק אשר אינו לומד במסגרת פורמאלית – ואשר בחלקו נוטה לעסוק בפעילות אנטי חברתית ועבריינית .
 • נוער בסיכון עובד או לומד ומתאפיין בחוסר יציבות ובניידות גבוהה בין מסגרות – היעדרות ממושכת וקשיי תפקוד  .

תחומי אחריות מנהל היחידה לקידום נוער

 • אחראי על הנושאים לטיפול בנוער מנותק ברשות מקומית.
 • דואג לתיאום ושיתוף פעולה של מכלול הגורמים והשירותים העוסקים בחינוך ובטיפול בנוער המנותק .
 • מגייס, מנהל ומפעיל את צוות העובדים ביחידה ומבצע שינויים במערך של היחידה על פי צרכים משתנים .
 • פועל לפיתוח ולהתמקצעות מתמדת של צוות העובדים של היחידה .
 • אחראי לפיתוחן ולביצוען של תוכנית טיפוליות של הנוער המנותק .
 • מנהל תקציב היחידה לקידום נוער, ומגייס משאבים ממקורות חוץ .
 • עובד בשיתוף הפעולה עם המסגרות השונות שמטפלים בנוער ( בי"ס, קב"סים, קצין מבחן, משטרה,לשכת רווחה ).

חזון היחידה לקידום נוער:

כל נער מנותק יקבל מענה ע"פ צרכיו ויכולותיו תוך שימת דגש על ערכים מקומיים  ואוניברסאליים וישולב כאזרח מועיל בחברה.

מטרת על:

הכשרת והכנת הנערים לקראת השתלבותם כבוגרים יעילים ומועילים בחברה ובקהילה , מניעת ניכור וניתוק חברתי של בני נוער אלו מן החברה.

מטרות משנה :

מתן מענה מיטבי לקהילה, למערכת החינוך, לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים .

יצירת מעגל תמיכה מלא לנוער בסיכון או נוער על סף נשירה . בניית פעילויות ממוקדות לפי צרכי הנוער ולפי גילם .

יעדים:

 • איתור וקליטת נערים ונערות שנשרו מבתי הספר ושילובם במסגרת היחידה.
 • חיזוק הקשר עם בתי הספר ומסגרות החינוך השונות.
 • העמקת העבודה במישור החברתי ערכי והקבוצתי
 • מתן שירות איכותי לתלמידים  עם קשיים   ו/או צרכים מיוחדים ומשפחותיהם.
 • טיפול מערכתי  והוליסטי בתלמידים עם קשיים  ו/או צרכים מיוחדים ומשפחותיהם.
 • יישום  חוק החינוך המיוחד בהתאם למשאבים זמינים.
 • מעקב אחר מסגרות חינוך מיוחד הקימות  ביישוב, תלמידים משולבים בקהילה  ותלמידים הלומדים מחוץ ליישוב.
 • קידום תכניות  ייחודיים לתלמידים מוכשרים ומחוננים.

שתף עמוד זה