אנשי קשר:

סמעאן זהראן
מהנדס המועצה

יעדי המחלקה ומטרותיה:

שלשה תחומים עיקריים:

 1. תכנון ישובי .
 2. פרויקטים הנדסיים של בינוי, פיתוח ותשתיות ציבוריות .
 3. אחזקה ושימור של תשתיות קיימות.

מהנדס המועצה משמש סמכות מקצועית הנדסית עליונה ברשות המקומית הכוללת את התחומים הבאים:

 • אחריות על תכנון לטווח ארוך של אזורים ושכונות.
 • אחריות להכנה ולעריכה של תכניות בנין ערים המוגשות ע"י המועצה .
 • אחריות לבדיקה ומתן חוות דעת לוועדות התכנון, על תכניות בנין ערים המוגשות ע"י יזמים אחרים.
 • הכנת חומר לדיונים במועצה ובוועדות התכנון השונות: מועצה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית ועוד.
 • ייצוג בפני גורמי חוץ בנושאי תכנון ערים, כגון: משרד הבינוי והשיכון , נתיבי ישראל (מע"צ), משרד התחבורה וכו'.
 • מתן מידע לציבור בנושא תכנון ופיתוח .
 • השתתפות פעילה בוועדה לתכנון ולבנייה מרחבית בית הכרם וועדה המחוזית והארצית ועוד…
 • טיפול בנושאים של רישוי בנייה, פיקוח על חריגות בנייה בשטחי ציבור וכיו"ב, תוך קיום קשרים שוטפים ומתמידים עם ועדות התכנון ועם המחלקה המשפטית .
 • אחריות לניהול נכסי הרשות.
 • הופעה בבתי משפט בנושאים תכנוניים והנדסיים.
 • תכנון ופיקוח על הקמת מבנים ציבוריים.
 • אחריות לביצוע תפקידים המוטלים על מהנדס המועצה מכוח חוק התכנון והבנייה, כגון מבנים מסוכנים וכיו"ב.
 • ייצוג הרשות המקומית במוסדות ציבור ייעודיים בנושאי בנייה ופיתוח כגון: רשות ניקוז אזורית , מערכת כבשים אזורית וכיו"ב.
 • ניהול מו"מ עם מוסדות ציבוריים ועם יזמים בנושאי בנייה ופיתוח.
 • הוצאת מכרזים לבניה, שיפוצים , כבישים תשתית וכו'.
 • פיקוח על עבודות קבלניות המבוצעות מטעם הרשות ואישור חשבונות לתשלום.
 • תכנון מערכת תנועה, ריכוז ועדת התנועה של המועצה ואחריות לביצוע החלטותיה .
 • כבישים תשתיות ושטחי ציבור ופיתוחם.
 • אחריות על מיפוי ומדידות בתחום הרשות.
 • קיום קשרים ותיאום עבודות עם גורמי חוץ, כגון: חברת החשמל, בזק וכיו"ב.
 • טיפול בשיקום פיזי, בשיתוף הגורמים המקומיים והממלכתיים האחראיים לנושא הסדר מקרקעין של שכונות שבנייתן מסתיימת, בשיתוף מנהל מקרקעי ישראל משרד השיכון.
 • טיפול בהפקעות של שטחים לצרכי ציבור.

 

 

מדור שיפור פני העיר – תחזוקה כללית:

תחומי האחריות של המדור:

 • תחזוקת כבישים, מדרכות וקירות תמך.
 • סימוני כבישים, תמרורי דרכים, מעקות בטיחות ושלטי רחוב.
 • הרכבת גדרות ותחום שטחים.
 • פיקוח ומעקב על עבודות תשתית התווספות לישוב.

חשמל ותאורה:

 • תחזוקה פנסי תאורת רחוב ועמודי תאורה.
 • תחזוקת מרכזיות חשמל של המועצה.
 • שירות ותחזוקה לבניני ציבור.
 • פיקוח על עבודות תשתית .
 • פיקוח ומעקב על צריכת חשמל בכל מבני הציבור כולל חינוך ותאורת רחובות.
 • הכנת מערכת תאורה ורשת חשמל באירועים ציבוריים.

מדור גינון:

 • תחזוקת עצים.
 • השקיה בגינות ציבוריות.
 • תחזוקת מתקני משחק בשצ"פים.

מחלקת ההנדסה דואגת לתוכניות מגירה לפרויקטים שונים לפיתוח הישוב והגשתם למשרדי ממשלה מתקצבים.

מעקב אחרי ניצול תקציבי הפיתוח המאושרים לרשות.

שתף עמוד זה