אנשי קשר:

ניווין חאג
מנהלת מחלקת רווחה

יעדי המחלקה ומטרותיה:

עובדי אגף הרווחה ומתנדביו הינם בעלי זיקה שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן מענה והזמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי המשפחתי והקהילתי.

השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה ותוך שותפות עם גורמים בקהילה.
השירות ניתן לכל תושב בעיר הזקוק לסיוע אישי, ייעוץ, סיוע ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות, או להתערבות והגנה על פי החוק – בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו.
בקהילה – כל זאת תוך כבוד הדדי, רגישות, שיתוף, חיסיון מידע, חשדנות, שקיפות של נהלים והחלטות ופיתוח המשאב האנושי בסביבת עבודה מכבדת.

אגף הרווחה שואף לחזק את תפקודה העצמי של האוכלוסיה שבתחום אחריותו ע"י קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה תוך שימת דגש על עבודת מניעה וטיפול.

אגף הרווחה רואה עצמו יוזם רעיונות חדשים בתחום החברה והרווחה ומשמש "בת יוצר" ליוזמות חברתיות בקהילה ואף באזור.

ככלל, הפונים הם אחראים על גורלם והטיפול בזוגות צעירים ימנע את התהוות הדור השני והשלישי למצוקה ויבטיח עתיד טוב יותר לנו לילדינו ולעיר איכותית.

הבעיות המרכזיות שבתחום אגף הרווחה:

  1. בעיות הורות ובעיות ילדים.
  2. מצוקה כלכלית קשה ובעיות אבטלה במשפחה.
  3. בעיות בריאות קשות, וחברתיות נכויות.
  4. בעיות אישות קשות.
  5. קשיי תפקוד במשפחות שבראשן הורה עצמאי.

שתף עמוד זה