אנשי קשר:

עאוני אדריס
מנהל מחלקת ספורט

יעדי המחלקה ומטרותיה:

חומי אחריות: בשנים האחרונות נוצרה מודעות גוברת והולכת של האוכלוסייה בארץ לפעילות גופנית כחלק מתרבות הפנאי ואורח חיים בריא. העיסוק בפעילות גופנית והצורך במתקני ספורט ראויים בסביבת המגורים הטבעיים של האזרח הינם חלק אינטגראלי בחיי היום יום.
מחלקת הספורט העירונית משמשת כיחידת מטה ומרכזת את כלל פעילויות הספורט ברחבי העיר, פועלת לגיבוש מדיניות הספורט, לקידום ופיתוח תשתיות פיזיות ופיתוח תוכניות ושירותים ייחודיים. המחלקה מתפעלת את אצטדיון הכדורגל העירוני, אולם הספורט העירוני .

הגדרת תפקיד מנהל מחלקת הספורט

 • אחראי לתכנון מערך פעילויות הספורט השונות ופיקוח עליו. הפעילויות כוללות- מפעלי ספורט ( תחרויות , טורנירים, ימי ספורט ואירועים) ליגות בענפי הספורט השונים, אירועי ספורט מקומיים (צעדות, מירוץ אופניים , וכו' מפעלי ספורט ונופש מרכזיים בחופשות ועוד.
 • אחראי לטיפוח הספורט הייצוגי ובכלל זה איתור וטיפוח כישרונות צעירים והקמה וטיפוח נבחרות ספורט מקומיות בענפי הספורט השונים.
 • אחראי לציוד ולתחזוקת הציוד, האולמות ומתקני הספורט השונים של הרשות המקומית.
 • אחריות לארגון חוגי ספורט לילדים, לנוער, ובוגרים ולארגון מפעלי ספורט ברשות המקומית והפעלתם.
 • אחריות לטיפוח הספורט הייצוגי ברשות המקומית.
 • אחריות לתחזוקת מתקנים ואולמות הספורט של הרשות.
 • אחראי להגשת תכנית עבודה שנתית לביצוע פעילות ומפעלי ספורט ברשות המקומית לאישור הממונה הישיר.
 • אחראי לארגון החוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים ולפיקוח עליהם, להנחיית מדריכי הספורט ולפיקוח על סוגי הספורט המתקיימים ברשות המקומית.
 • עורך סיורים בבתי הספר לגילוי כישרונות צעירים בענף הספורט ולטיפוח מחוננים.
 • אחראי להפעלת מרכזים ישוביים לטיפוח מצויינות ישירות על ידי הרשות המקומית או באמצעות אגודת הספורט השונות ,(כדורסל, כדורעף, טניס ,ועוד).
 • אחראי לארגונם ולהפעלתם של מפעלי הספורט (תחרויות , טורנירים, ימי ספורט, מופעים, פסטיבלים) ולהפעלת ליגות בענפי הספורט השונים.
 • אחראי לתכנון אירועי ספורט מקומיים לתושבי הרשות המקומית כגון: צעדות, ימי ספורט וכו'.
 • אחראי לארגון מפעלי ספורט ונופש מרכזיים בחופשות ולתיאום מפעלים אלו עם המורים לחינוך גופני ועם גורמים אפשריים כגון: בתי הספר, מרכזים קהילתיים וכו'.
 • אחראי לטיפוח הספורט היצוגי ובכלל זה אחריות להקמה ולטיפוח של נבחרת ספורט בענפי הספורט השונים בהתאם למדיניות הרשות המקומית, הנגזרת מתכנית האב ישובית בספורט.
 • אחראי לתחזוקה במתקנים ובאולמות של הרשות (תחזוקה שוטפת ותחזוקת שבר) להגשת דיווח מעודכן על המתקנים.
 • משתתף בהגדרת הדרישות והאיפיון של תכנית רב שנתית לבניית מתקנים ואולמות לרשות המקומית שותף למעקב אחר ביצוע התכנית.
 • מפקח על אופן עבודתם של המדריכים והעובדים האחרים הכפופים לו- הן באופן ישיר והן באמצעות קבלת דיווחים שוטפים.
 • עבודה שוטפת.
 • מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעולותיו לחוקים, לצווים ולנהלים, התקפים בשירות הציבור ובכלל בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.
 • מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לקריטריונים, לסטנדרטים ולנהלים תקפים, המתייחסים לתחומי אחריותו ולפעילותו
 • מציע לממונה עליו שיפורים ושינויים בשיטת העבודה, בדפוסי הפעולה, בנהלים התקפים, הטפסים בשאלונים, ובכל דרך אחרת לשיפור היעילות והאפקטיביות שלו ושל עובדיו.
 • עובד בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם מפקח על הספורט והנהל מינהל הספורט במשרד המדע והתרבות והספורט ומשרדי הספורט השונים.

שתף עמוד זה