אנשי קשר:

עבדאללה מילאד
מנהל שרות פסיכולוגי

יעדי המחלקה ומטרותיה:

המדיניות של הפעלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) ברשויות המקומיות נקבעת על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך (שפ"י) בשיתוף ובתיאום עם מרכז השלטון המקומי ובהתאמה לצרכים מגוונים ברשויות המקומיות. מתווה השירות הפסיכולוגי-חינוכי מתייחס לצרכים השונים של האוכלוסייה, לייחוד התרבותי, למאפייני הרשות המקומית ולמגוון סוגי המסגרות.
השירות עוסק בתחום החינוכי וההתפתחותי ובכך נותן מענה לטווח הגילאים  2-18. הוא ניתן לגני טרום חובה, חובה, בית הספר היסודי, חטיבת הביניים והתיכון.

השירות עוסק בכמה תחומים:

  • פעילות מונעת – הכנה למעברים בין המסגרות השונות, פיתוח אקלים כיתתי ובית ספרי, איתור מוקדם של קשיים ותכנון מענה הולם להם.
  • מתן מענה פסיכולוגי לקשיים אישיים, קבוצתיים ומערכתיים – קשיי למידה, קשיי התנהגות, בעיות נפשיות ומצבי משבר.
  • שירות ייעוץ מערכתי ארגוני לבתי הספר ולקהילה.
  • עבודת צוות עם הרשות המקומית לבניית תכניות מניעה. תכנון ופיתוח תכניות בקהילה בנושאים כמו מניעת אלימות, סמים, אלכוהול, ליקויי למידה.
  • שירותי ייעוץ והדרכה להורים.

שתף עמוד זה