אנשי קשר:

חוסיין אבו ריא
מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

יעדי המחלקה ומטרותיה:

אגף לתברואה ואיכות סביבה במועצה הוקם על מנת לקדם את נושאי איכות הסביבה במועצה ומבטא את רצון תושבי המועצה לסביבת חיים טובה יותר, סביבת חיים איכותית ומקימת. איך נגיע למימוש שאיפה זו?

שתוף פעולה במועצה בין היחידות השונות, עם גופים וארגונים מחוץ למועצה ובעיקר עם התושבים. זה הכלל הראשון המחייב אותנו כ'מועצה מקימת' הרואה את איכות הסביבה לאורך זמן כרכיב מהותי.

נקיון המועצה במקביל להתיחסות לעתיד יש לטפל גם במפגעי העבר, פינוי או פתרונות אחרים למפגעים קיימים. וכן אי יצירת מפגעים חדשים. חלק יהיה ע"י 'מבצעי נקיון' נקודתיים, לחלק ידרש גם תקציב לפינוי או טיפול.

תחומי אחריות

 • פינוי אשפה ביתית וגושית
 • רכישת מכלי אשפה – בתשלום
 • פינוי גזם, קרטונים ונייר לצורכי מיחזור
 • פינוי פגרי בעלי חיים (פסדים)
 • איסוף סוללות ריקות והעברתם למיחזור
 • טיאוט כבישים
 • דיגום מי שתייה
 • הדברת מזיקים בגנים ובתי ספר
 • הדברה נגד מלריה וקדחת הנילוס המערבי
 • ביקורת תנאים תברואתיים על מסעדות ובתי עסק לצורכי רישוי עסקים
 • טיפול בכלבים משוטטים (בתיאום עם היישוב)
 • הפעלת תחנת הסגר ותצפית לכלבת
 • הכשרת "נאמני נקיון" ומתנדבים

מי שתיה:

לקבלת תוצאות דגימת מי השתיה שמבצעת המועצה בישובכם, הכנסו לאתר משרד הבריאות ובידקו את ישובכם: https://my.health.gov.il/MyPortal/QdWater/Pages/WaterNetwork.aspx##result-sampling-pointInCity

שתף עמוד זה