מכרז פומבי 05.2020 גגות סולאריים

פרסומים קשורים

למתעניינים במכרז פומבי 05.2020
שלום רב ,
מציעים אשר מעוניינים לגשת למכרז פומבי 05.2020 מתבקשים להדפיס את מסמכי המכרז מאתר המועצה
לגבי תשלום עבור רכישת המכרז – התשלום יתבצע אך ורק ביום 04.01.2021 בשל היות המועצה בחופשה מרוכזת
עם הגשת מסמכי המכרז מציע יתבקש לשלם במקום ולצרף את העתק הקבלה

שתף עמוד זה