מועדי וזמני עיון :

​הרשות פועלת לפני ההנחיות המנהליות של משרדי הממשלה ובמיוחד ע"פ חוזרי מנכ"ל משרד הפנים וחוזרי מנהל הכללי של משרד החינוך.

​​​ניתן לעיין בהנחיות המנהליות והנהלים של הרשות במשרדו של מזכיר המועצה,
בימים ב' ו-ד' בין השעות 10:00-11:00 בתיאום מראש.
מספר טלפון לתיאום: 04-9861065 .

שתף עמוד זה