ניווט מהיר

מועדי עיון בחוקי עזר:

​​​ניתן לעיין בחוקי עזר של הרשות במשרדו של מזכיר המועצה,
בימים ב' ו-ד' בין השעות 10:00-11:00 בתיאום מראש.
מספר טלפון לתיאום: 04-9861065 .