מועצת התלמידים והנוער העירונית הינה הגוף הנבחר, המייצג והרשמי של בני הנוער באעבלין. המועצה פועלת במספר תחומים בעיר ובשיתוף פעולה רציף עם גורמים עירוניים, על מנת לקדם את ענייני הנוער בפני מקבלי ההחלטות וכן אחראית לייצגם בפורומים השונים בעירייה כגון: ועדות חינוך, פנאי ועוד.

המועצה מורכבת מכלל נבחרי הנוער בעיר המגיעים מגופים שונים: בתי ספר, תנועות נוער, ומרכזי נוער. בתוך המועצה יש בעליי תפקידים, הנבחרים בהצבעה דמוקרטית על ידי כלל הנציגים הנמצאים בה. ההצבעה נערכת אחת לשנה במועצת התלמידים והנוער והבחירות הם לארבעה בעלי תפקידים: יושב ראש, סגן יושב ראש, מזכיר כללי, ודובר . המועצה שואפת להמשיך ולפעול כגוף מאוגד ומאוחד המהווה מקור ראשוני הנותן מענה לפניות וצרכי ציבור הנוער.מספר המשתתפים במועצת התלמידים והנוער 24 תלמיד, מפגש אחד בשבוע ביום שישי בין השעות 16:00 עד 17:30 במרכז הקהילתי   עם מנחה מוסמך .

מועצות התלמידים והנוער עוסקת בטיפוח מנהיגות בקהילות שונות:

בבתי ספר, במוסדות קהילתיים, בתנועות נוער וברשויות מקומיות. חברי מועצת התלמידים והנוער הנבחרים באופן דמוקרטי ולא ממונים או מתנדבים. היחידה מסייעת לבני הנוער להתנסות בחיי אזרחות פעילה בחברה דמוקרטית.

מטרות מועצת התלמידים ונוער:

  1. לייצג את התלמידים והנוער בכל פורום של קובעי החלטות
  2. לטפח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב בני הנוער
  3. לפתח ערך האחריות והייצוגיות בקרב בני הנוער
  4. לחנך למעורבות ולשותפות חברתית בכל מסגרת בה נמצאים בני הנוער
  5. ליישם ערכים של אזרחות פעילה ודמוקרטית
  6. לעודד ולכוון את בני הנוער לשיח הוגן בין אוכלוסיות עם צרכים שונים.
  7. ליישם את ערך הכבוד ההדדי
  8. להכשיר את בני הנוער הנבחרים במיומנויות הנהגה שונות ההולמות חברה דמוקרטית פלורליסטית

שתף עמוד זה