תיאור פרויקטים לפי סטטוס:

תיאור הפרויקט
מבנה בית ספר יסודי ב-שכונה מזרחית
אולם ספורט חדש-שכונה מערבית
השלמות עבודת סלילה והרחבה כביש מס 4 ו 5 -הסמוך לאולם ספורט חדש
קרצוף וריבוד מספר רב של כבישים פנימיים ביישוב
עבודות סימון וצביעה בכבישים הראשיים
עבודות התאמה של שוחות -ביוב ,ניקוז וכו
עבודות שיפוצים בחדרי הלבשה במגרש כדור רגל
עבודות שיפוצים בבית ספר יסודי א
השלמת בנייה של שני מגרש ספורט צמוד למגרש כדורגל-שח"בק ו-מגרש אימונים
עבודות פיתוח כולל מיזוג אוויר באולפ ספורט ישן
תיאור פרויקט
מבנה אודיטוריום חדש-בתכנון-לקראת קבלת היתר בנייה
קירוי חצרות בבתי ספר
שני גני תלמידים בשכונה צפונית-בתהליך קבלת היתר-טרם קיבלנו הרשאה תקציבית
שני גני תלמידים בשכונה דרומית-בתהליך קבלת היתר-טרם קיבלנו הרשאה תקציבית
שני גני תלמידים בשכונה מזרחית-בתהליך קבלת היתר-טרם קיבלנו הרשאה תקציבית
תיאור הפרויקט
עבודות סלילה ופיתוח של כביש 31-עוקף בית ספר אלאמל
יחידת גן נוספת בשכונת מערבית-צמוד לאולם ספורט חדש
תוספת בנייה בית ספר מקיף
תיאור הפרויקט
תכנית מתאר חדשה-הרחבה
תכנית מתאר חדשה-הסדרת השטח הקיים
תכנית למגורים חדשה-תמ"ל 1092-שכונה מזרחית דרומית
אזור תעסוקה ומלאכה-מערבית לכביש 781

שתף עמוד זה