תיאור פרויקטים לפי סטטוס:

במישור התכנון והבנייה ופיתוח :

במהל שנת 2023 סיימה המועצה את הטיפול בשתי תוכניות מתאר בהיקף של מעל 4500 דונם כאשר אחת התמקדה בהסדרת השטח המאושר 261-0524462 והשנייה הרחיבה את היישוב בהיקף רחב מאוד ומספרה 261-0524470 . שתי תוכניות המתאר מהווים הישג ומנוף משמעותי ומביאים בשורות טובות לתושבי הכפר ובמיוחד לזוגות צעירים אשר מתכוונים להגיש בקשות להיתרי בנייה .

במהלך שנת 2024 המועצה עתידה להכין תוכנית חדשה אשר תכלול את שתי התוכניות ותאגד אותם בתוכנית אחת כאשר המטרה הינה תיקון "טעויות סופר" אשר נפלו בשתי התוכניות הן כתוצאה מאי הכללת החלטת החוקר מהתנגדויות שהוגשו ו/או התנגדויות אשר נפל בהם פגם והכל במטרה להשלים את התכנון בצורה מושלמת .

במהלך שנת 2023 הושלמו העבודות בכביש 781 אשר מומן ובוצע על ידי חברת נתיבי ישראל- משרד התחבורה לרבות הכיכרות שמחברים ביישוב לכביש 781 דבר אשר סייע ותרם להסדרת הכניסה והיציאה מהיישוב . במהלך שנת 2024 ממשיכה המועצה בשיתוף פעולה מול משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל בתכנון וביצוע פרויקטים תחבורתיים לרבות כבישים מרכזיים , שדרוג התחבורה הציבורית , הוספת תחנות אוטובוס , ובניית שביל אופניים .

בנוסף , המועצה ובשיתוף רמ"י אישרו תוכנית תמ"ל 1092 עבדו על התוכנית ואישרו רותה בועדה הארצית לתכנון ובנייה . במהלך שנת 2024 משרד השיכון בשיתוף המועצה המקומית ורמ"י מתכוונים לעבוד על תוכניות הפיתוח של השכונה במטרה לקדם שיווק מגרשים לזוגות הצעירים .

שדרה ראשית – המועצה עבדה על שדרוג הכביש הראשי של היישוב לרבות הסדרת מדרכות , התאמת כניסות לבתי מגורים ולעסקים ווהעבודות יימשכו גם במהלך שנת 2024 .

אודיטוריום : המועצה ובשיתוף מפעל הפיס ומשרד הבינוי והשיכון נערכים לתחילת בניית היכל תרבות – ודיטוריום – אשר מיועד ל 500 כסאות . המועצה סיימה את הליך הוצאת ההיתר וגיוס ואיגום התקציבים לביצוע הפרויקט .

בתי ספר ומוסדות חינוך : במהך שנת 2023 החלה המועצה בניית שתי חידות גנים בשכונה הצפונית בנוסף לעבודה מול מתכננים ובשיתוף משרד החינוך להוצאת היתרי בנייה לעוד 4 יחידות גנים אשר הצפי של ההיתרים והביצוע יחל בשנת 2024 .

סימון כבישים והתקני בטיחות : המועצה דאגה ולקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד לסמן מעברי חצייה ברחבי היישוב ובמיוחד באזורי מוסדות חינוך , המועצה אישרה תקציב נוסף ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לקראת ביצוע בשנת 2024 .

במהלך שנת 2024 המועצה הולכת לבצע הצללה בחצרות גני ילדים שלא הושלמה העבודה בהם – רב גני הילדים בוצעה בהם הצללת חצרות והחלק הנותר עתיד להתבצע במהלך שנת 2024 .

כבישים פנימיים : במהלך שנת 2023 בוצעה עבודות קרצוף וריבוד כבישים באספלט בהתאם למיפויים שנעשו במחלקת ההנדסה , המועצה אישרה תקציב ייעודי להמשך העבודות בהתאם לצורך ברחבי היישוב .

כח אדם במחלקת ההנדס : המועצה קיבלה תקציב ייעודי ממינהל התכנון במסגרת החלטת הממשלה 550 אשר מיועד להעסקת כח אדם מקצועי כתגבור במחלקת ההנדס ואשר יכלול מהנדס פרויקטים ומתכנן . הקליטה תתבצע במהלך שנת 2024 ותימשך לתקופה של 3 שנים .

המועצה הגישה וקיבלה תקציב ייעודי בסך 1 מליון ₪ ממשרד הבינוי והשיכון אשר מיועד לשכונות ותיקות וחיבור שכונות ותיקות עם חדשות . במהלך שנת 2024 תחל העבודה בהתאם לתוכנית אשר תיבנה בשיתוף בין המועצה המקומית ומשרד הבינוי והשיכון .

במהלך שנת 2023 הקימה המועצה פרויקט אנרגיה סולארית והתקינה מערכות לייצור חשמל על גגות בנייני ציבור ברחבי היישוב , בנוסף לערך הסביבתי שהפרויקט הזה הביא , גם המועצה נהנית מהכנסות עצמיות ממכירת חשמל לחברת החשמל .

במהלך שנת 2024 המועצה תבחן את יעילות הפרויקט והאם להרחיבו .

בניין המועצה החדש : המועצה הכינה תוכנית לבניית בית מועצה חדש והתקשרה עם מתכנן לצורך תכנון והנפקת היתר בנייה , במהלך שנת 2024 צפויים להנפיק היתר בנייה ותחילת ביצוע שיכלול קומת מסחר וקומת משרדים וחנייה עבור משרדי המועצה .

שילוט הכוון / שלטי פרסום : המועצה ביצעה במהלך שנת 2022 פרויקט שלטי הכוונה ברחבי היישוב ובשנת 2024 עתידה לבצע פרויקט חדש בהיקף של 1 מליון ₪ שיכלול פריסת מיזם דיגטלי לשלטי פרסום וזאת לאור זכייתה בקול קורא מטעם השרד  לפיתוח הפרפיריה הנגב והגליל .

חירום :

בבוקר 07.10.2023 התעוררה המדינה על מציאות קשה מאוד שכתוצאה ממנה נפתחה מלחמה בחזית הדרומית של המדינה ובחזית הצפונית המצב נהיה מתוח . לאור מציאות זו המועצה דאגה להכין את עצמה כאחראית , בין היתר, לשלום ובטחון התושבים בעת חירום ודאגנו להצטייד בציוד חירום ומזון בכמות שתוכל לסייע לרשות לתפקד בעת חירום . מגמה זו תימשך ככל שהמלחמה תימשך ובהתאם לצורך .

תבוראה ורישוי עסקים :

 

מחלקת התברואה ורישוי העסקים במועצה ממשיכה בפעילות במגוון רחב של תחומים ובעיקר ליווי וסיוע לעסקים בהליך קבלת רישיון עסק

בנוסף , המועצה התקשרה עם אשכול ערי המפרץ במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה ובו עבודות המנוף לפינוי הפסולת הגושית והגזם יבוצעו דרך האשכול דבר אשר ייעל את העבודה וגם יביא חסכון לקופת הרשות כתוצאה של סבסוד לו תזכה המועצה מהמשרד .תחילת הביצוע הינו חודש 02.2024 ובמשך 3 שנים .

 

 

חינוך :

 

בשנת 2024 עתידה המועצה להוציא היתרי בנייה עבור 4 יחידות גנים ברחבי היישוב ותחילת ביצוע הבנייה שלהם .

בשנת 2023 הושלמה עבודה בניית תוספת הבגנייה לבית ספר מקיף ונחנך עוד בשנת הלימודים החולפת . המועצה ממשיכה בגיוס תקציבים לתחום החינוך הן במעמדות טכנולוגיות , סדנאות וציוד מתקדם .

פרויקט פר"ח – המועצה כמו בכל שנה דואגת להשתתפות בפרויקט וזאת השנה השלישית ברציפות אשר בה המועצה משתתפת בפרויקט יחד עם פר"ח ומפעל הפיס בהיקף תקציבי נרחב .

תיאור הפרויקט
מבנה בית ספר יסודי ב-שכונה מזרחית
אולם ספורט חדש-שכונה מערבית
השלמות עבודת סלילה והרחבה כביש מס 4 ו 5 -הסמוך לאולם ספורט חדש
קרצוף וריבוד מספר רב של כבישים פנימיים ביישוב
עבודות סימון וצביעה בכבישים הראשיים
עבודות התאמה של שוחות -ביוב ,ניקוז וכו
עבודות שיפוצים בחדרי הלבשה במגרש כדור רגל
עבודות שיפוצים בבית ספר יסודי א
השלמת בנייה של שני מגרש ספורט צמוד למגרש כדורגל-שח"בק ו-מגרש אימונים
עבודות פיתוח כולל מיזוג אוויר באולפ ספורט ישן
תיאור פרויקט
מבנה אודיטוריום חדש-בתכנון-לקראת קבלת היתר בנייה
קירוי חצרות בבתי ספר
שני גני תלמידים בשכונה צפונית-בתהליך קבלת היתר-טרם קיבלנו הרשאה תקציבית
שני גני תלמידים בשכונה דרומית-בתהליך קבלת היתר-טרם קיבלנו הרשאה תקציבית
שני גני תלמידים בשכונה מזרחית-בתהליך קבלת היתר-טרם קיבלנו הרשאה תקציבית
תיאור הפרויקט
עבודות סלילה ופיתוח של כביש 31-עוקף בית ספר אלאמל
יחידת גן נוספת בשכונת מערבית-צמוד לאולם ספורט חדש
תוספת בנייה בית ספר מקיף
תיאור הפרויקט
תכנית מתאר חדשה-הרחבה
תכנית מתאר חדשה-הסדרת השטח הקיים
תכנית למגורים חדשה-תמ"ל 1092-שכונה מזרחית דרומית
אזור תעסוקה ומלאכה-מערבית לכביש 781

שתף עמוד זה